Jarka a Pavel

Plujeme na plachetnici JAFIPAPA II. 

Připravujeme se 

na cestu kolem světa, 

kterou zahájíme v lednu 2023 .Kniha z roku 2010:

PLUVBA  lodi  JAFIPAPA  po  Dunaji  
přes Marea Neagra do Cařihradu